Slalomová dráha  >   Provozní řád


Provozní řád
umělé slalomové dráhy v Roudnici n/L

 1. Objekt slalomové dráhy
  Slalomový kanál je využíván jako umělá slalomová dráha se stupněm obtížnosti WW 3 – 4.
  Propust je široká 12 m, dlouhá 350 m a je situována při pravém břehu Labe. Začátek slalomového kanálu u klapkového uzávěru je opatřen vjezdovou signalizací. Svítí-li světlo je propust mimo provoz a s klapkou se manipuluje.
 1. Pohyb v prostoru vodního díla
  Z důvodu nebezpečí ohrožení života v oblasti VD (nadjezí, jezová konstrukce a podjezí), je účastníkům provozu slalomové dráhy zakázáno vstupovat na jezové konstrukce a přibližovat se s loděmi do blízkosti uvedených částí jezu. 
  Pohyb účastníků provozu v prostoru nadjezí a podjezí je omezen žlutě natřenými bójemi . Vplout do prostoru ochranného pásma jezu je přísně zakázáno.
 1. Účastníci provozu
  Plavidla musí být vedena osobami, které jsou k tomu tělesně a duševně způsobilé, jsou obeznámeny s technikou vedení plavidel a se zněním tohoto provozního řádu. Pro zvýšení bezpečnosti je každý povinen používat ochrannou přilbu a plovací vestu s nosností podle platných pravidel kanoistiky, a to jak při tréninku tak při závodech. Účastníci provozu nesmí být pod vlivem alkoholu,drog a jiných omamných látek.

Během provozu jsou všichni účastníci povinni dbát všech bezpečnostních pokynů pracovníků provozovatele. 
Všichni účastníci jsou si vědomi skutečnosti jízdy na vlastní nebezpečí.
Osoby mladší 18 let mohou na dráze trénovat pouze v organizované skupině pod dozorem trenéra. Osoby starší mohou trénovat na slalomovém kanále pouze v min. počtu dvou lodí.
Každý sportovec je povinen se před tréninkem nahlásit správci zařízení a zaplatit poplatek za užívání slalomového kanálu (chatová osada).
Sportovec, který nedodrží uvedené podmínky, nemá právo k tréninku na trati.
Provozovatel Klub Kanoistiky Roudnice nad  Labem, z.s., nenese zodpovědnost za škody, vzniklé při tréninku a dalšího sportovního využití slalomové dráhy (na zdraví osob ani poškození lodí).

 

Hlavní sponzoři
Odkazy

Ostatní sponzoři

zavřít
Rezervace kanálu

Pole označená hvězdičkou* je nutné vyplnit
Mám zájem o ubytování